Netzwerk

Akteure der Baukultur

Mitglied Förderverein

Mitglied Förderverein mehnert | corporate design gmbh & co. kg

Thema Kultur, Kunst & Design
Kontakt mehnert | corporate design gmbh & co. kg
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6
Aufgang F
10179 Berlin
Ansprechpartner

Prof. Kurt Mehnert

Website www.mehnertdesign.de