Mitglied Förderverein

Association member GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Topic Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
Contact GBG-Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH
Ulmenweg 7
68167 Mannheim
T 0621-3096-0
F 0621-3096-298
Contact person

Karl-Heinz Frings, Geschäftsführer
E-Mail

Website www.gbg-mannheim.de